Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνώρισε το δικαίωμα των γονέων να ενημερωθούν για το θάνατο του παιδιού τους: Αποζημίωση σε γονείς που δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως από τις Αρχές ότι ο γιος τους δολοφονήθηκε


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δέχτηκε ότι παραβιάστηκε το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης (ΕΣΔΑ) που αφορά στο δικαίωμα του σεβασμού στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή αναγνωρίζοντας ειδικότερα το δικαίωμα των γονέων να ενημερωθούν για το θάνατο του παιδιού τους. Συγκεκριμένα, η υπόθεση (Lozovyye v. Russia, αρ. προσφυγής 4587/09) έφτασε στο ΕΔΔΑ μετά από προσφυγή δύο Ρώσων γονέων που ισχυρίστηκαν ότι οι αρχές της Ρωσίας δεν τους ενημέρωσαν ότι ο γιος τους δολοφονήθηκε.
Ειδικότερα ο γιος τους δολοφονήθηκε στην Αγία Πετρούπολη την 1η Δεκεμβρίου του 2005, ωστόσο εκείνοι το έμαθαν όταν κινήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του , ενώ ο γιος τους είχε εν τω μεταξύ θαφτεί καθώς δεν τον αναζήτησε κανείς . Λίγες εβδομάδες αργότερα είχαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τη σωρό του γιου τους στο Belomorsk όπου έγινε η κηδεία του.
Τον Ιούνιο του 2006, το Επαρχιακό Δικαστήριο του Primorskiy εξέδωσε προσωρινή απόφαση, διαπιστώνοντας ότι ο ανακριτής στην υπόθεση της δολοφονίας δεν είχε πράξει ότι έπρεπε για να βρει τους συγγενείς του νεκρού, παρά το γεγονός ότι ο φάκελος της ποινικής υπόθεσης περιείχε πληροφορίες, όπως στοιχεία τηλεφώνων και άλλα έγγραφα, τα οποία θα μπορούσαν εύκολα να οδηγήσουν τις Αρχές να εντοπίσουν τους γονείς.
Ωστόσο, όταν οι γονείς άσκησαν αγωγή αποζημίωσης για υλική και ηθική βλάβη ως απόρροια της αποτυχίας των ανακριτικών Αρχών να τους ειδοποιήσουν αμέσως για το θάνατο του γιου τους, το περιφερειακό δικαστήριο Tverskoy της Μόσχας διαπίστωσε ότι ο ανακριτής δεν είχε διαπράξει καμία παράνομη ενέργεια ή παράλειψη και η αγωγή τους απορρίφθηκε.
Οι γονείς ισχυρίστηκαν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,  ότι οι Αρχές δεν τους ενημέρωσαν εγκαίρως για τη στιγμή του θανάτου του γιου τους, αφήνοντάς τους σε μια κατάσταση αβεβαιότητας και στερώντας τους τη δυνατότητα να τύχει ο γιος τους μια κατάλληλη ταφή.
Το ΕΔΔΑ εξέτασε την καταγγελία των γονέων βάσει του άρθρου 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής). Πρώτον, το Δικαστήριο έκρινε ότι η παράλειψη των Αρχών να ανακοινώσουν στους αιτούντες ή ακόμη και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να τους ενημερώσουν, για το θάνατο του γιου τους προσέβαλε το δικαίωμά τους στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής τους ζωής. Ως εκ τούτου, το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή.
Δεδομένης της φύσης και της σοβαρότητας των συμφερόντων που διακυβεύονται στην επίδικη περίπτωση, θα μπορούσε να αναμένεται από τις αρμόδιες αρχές της Ρωσίας ότι θα καταβάλουν εύλογες προσπάθειες για να εντοπίσουν τους γονείς και να τους ενημερώσουν για το θέμα του θάνατου του γιου τους. Ωστόσο, ούτε ο ανακριτής ούτε η αστυνομία είχαν χρησιμοποιήσει τους τρόπους που είχαν στη διάθεση τους ώστε να εντοπίσουν τους γονείς, όπως προέκυπτε από την πρώτη προσωρινή δικαστική απόφαση του Ιουνίου του 2006.
Η Ρωσία στο Δικαστήριο δεν προέβαλε καμία εξήγηση γιατί τα μέτρα αυτά δεν είχαν ληφθεί.
Το Δικαστήριο επισήμανε επίσης ότι το εθνικό νομικό πλαίσιο σχετικά με το θέμα της ενημέρωσης των συγγενών για το θάνατο ενός συγγενή τους δεν ήταν σαφές και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ρωσικές Αρχές δεν είχαν ενεργήσει με εύλογο τρόπο και επιμέλεια  στην συγκεκριμένη περίπτωση, κατά παράβαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ.
Τελικά, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η Ρωσία πρέπει να καταβάλει το ποσό των 539 ευρώ για χρηματική ζημία και 10.000 ευρώ για ηθική βλάβη καθώς και 374 ευρώ για δικαστικά έξοδα. (legalnews24.gr/ΕΔΔΑ)

Σχόλια