Προαγωγές, μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εισαγγελέων


Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της 22ας Μαρτίου 2018 & 23ης Α̟πριλίου 2018 αποφάσισε προαγωγές Αντιεισαγγελέων Εφετών στο βαθμό του Εισαγγελέα Εφετών, προαγωγές Εισαγγελέων Πρωτοδικών στο βαθμό του Αντιεισαγγελέα Εφετών, μεταθέσεις Εισαγγελέων Εφετών καθώς και τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων Εισαγγελέων Εφετών. Δείτε όλα τα ονόματα εδώ

Σχόλια