Προκήρυξη Εξετάσεων Υποψηφίων Δικηγόρων Α΄εξεταστικής περιόδου 2018


Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκηρύσσει εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2018 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της Χώρας, Παρασκευή 1.6.2018, Σάββατο 2.6.2018 και Κυριακή 3.6.2018. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται κατά την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η  αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή  κάθε Εφετείου.
Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:
-Παρασκευή 1.6.2018 και ώρα 17.00-19.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
-Σάββατο  2.6.2018 και ώρες:
i) 10.00-12.00: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία
ii) 15.00-17.00: Εμπορικό Δίκαιο
-Κυριακή 3.6.2018 και ώρες:
i) 10.00-12.00: Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία
ii) 15.00-17.00: Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.  

Σχόλια