Επιστροφή χρημάτων από την εταιρεία “Western Union” σε θύματα απάτης

Οι καταναλωτές που έπεσαν θύματα διαδικτυακής απάτης, στέλνοντας χρήματα μέσω της εταιρείας “Western Union”, χωρίς να λάβουν ποτέ τις παραγγελθείσες υπηρεσίες ή τα παραγγελθέντα προϊόντα, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως την 19η Ιανουαρίου 2017, μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτηση ως τις 31 Μαΐου 2018 για επιστροφή των χρημάτων τους.
Για αρκετά χρόνια, πολλοί καταναλωτές έπεσαν θύματα απάτης και έχασαν διόλου ευκαταφρόνητα χρηματικά ποσά, πραγματοποιώντας πληρωμές μέσω τραπεζικών εμβασμάτων της εταιρείας “Western Union”. Όσοι διενεργούσαν τις απάτες, έρχονταν σε επαφή με ανυποψίαστους καταναλωτές και, υποσχόμενοι έπαθλα, προϊόντα σε μειωμένες τιμές, εργασία ή άλλα οικονομικά οφέλη, ζητούσαν από τους τελευταίους να πραγματοποιήσουν μεταφορά χρημάτων για διεθνείς πληρωμές μέσω της εταιρείας “Western Union”. Σε άλλες περιπτώσεις προσποιούνταν ότι μέλη της οικογένειας των θυμάτων χρειάζονται άμεσα χρήματα για την απεμπλοκή τους από δικαστικές ή φορολογικές υποθέσεις. Βεβαίως, κανένα από τα θύματα δεν έλαβε τα μετρητά, τα βραβεία ή τα εν γένει οφέλη που του είχαν υποσχεθεί.
Κατόπιν των ενεργειών των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών που επελήφθησαν, η εταιρεία “Western Union” συμφώνησε να καταβάλει το ποσό των 586 εκατομμυρίων δολαρίων σε αυτές, ώστε, με τη σειρά τους, να μεριμνήσουν για την επιστροφή των αντίστοιχων ποσών στους καταναλωτές που εξαπατήθηκαν, είτε είναι κάτοικοι των Η.Π.Α. είτε όχι. Στο πλαίσιο αυτό γνωστοποιείται ότι η προθεσμία για την υποβολή αίτησης επιστροφής χρημάτων είναι μέχρι τις 31 Μαΐου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής αίτησης επιστροφής χρημάτων μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
(δελτίο τύπου Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή)

Σχόλια