Θέση Δικηγόρου για άσκηση στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας


Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας καλεί τους υποψηφίους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας (6) μηνών στο ΜΤΑ, να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός (15) ημερών από την ημερομηνία (12-02-2018) ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας www.haf.gr, ήτοι έως και την 27/2/2018 και ώρα 15.00 μμ. Ο αριθμός υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στη Νομική Υπηρεσία του ΜΤΑ, έχει ορισθεί στο ένα (1) άτομο. Η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (€ 600,00 ) ευρώ. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά