Υποτροφίες στο Δίκαιο και στην Εγκληματολογία στη Νομική Σχολή του Ρότερνταμ Ολλανδίας

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Erasmus του Ρότερνταμ στην Ολλανδία  προσφέρει πέντε (5) υποτροφίες για τη θέση του Διδακτορικού Ερευνητή στο Δίκαιο ή την Εγκληματολογία με έναρξη το Σεπτέμβριο του 2018. Απαιτείται μεταξύ άλλων πτυχίο Νομικής ή Εγκληματολογίας ή άλλου σχετικού με το αντικείμενο της έρευνας πτυχίου. Γίνονται δεκτοί και μεταπτυχιακοί σπουδαστές υπό την προϋπόθεση ότι το μεταπτυχιακό δίπλωμα θα έχει απονεμηθεί πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Οι μηνιαίες απολαβές ξεκινούν από 2.222 ευρώ μικτά και φτάνουν έως 2,840 ευρώ. Αιτήσεις μέχρι 5/5/2018. Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων εδώ

Σχόλια