Ιατρική Ευθύνη (Αστική – Ποινική – Πειθαρχική)- Ποινικά Αδικήματα Ιατρών

Ο Κωνσταντίνος Γ. Φράγκος, επίτ. Αρεοπαγίτης, νοµικός Συγγραφέας και ο Εκδοτικός Οίκος Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου: «Ιατρική Ευθύνη (Αστική – Ποινική – Πειθαρχική)- Ποινικά Αδικήματα Ιατρών».
 Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, οδός Ακαδηµίας 60.
Χαιρετισµός: Δηµήτριος Βερβεσός, Πρόεδρος ΔΣΑ
Προεδρία: Δηµήτριος Κράνης, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Γενικός Διευθυντής ΕΣΔι
Οµιλητές:
-Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος ΙΣΑ
-Άγγελος Κωνσταντινίδης, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΔΠΘ
-Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
-Χαράλαµπος Δεληβελιώτης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Κωνσταντίνος Φράγκος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Το βιβλίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη και διεξοδική προσέγγιση του ισχύοντος ελληνικού δικαίου και της πρόσφατης νομολογίας των ελληνικών πολιτικών-διοικητικών δικαστηρίων και των ποινικών δικαστηρίων, για την ιατρική αστική ευθύνη, αδικοπρακτική και ενδοσυμβατική, και για την ιατρική ποινική ευθύνη.
Με το βιβλίο επιχειρείται μια αναλυτική παρουσίαση των υποχρεώσεων που έχουν οι ιατροί γενικά, όλων των ειδικοτήτων, έναντι των ασθενών τους, από τον Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας και από την λοιπή ισχύουσα αστική και ποινική νομοθεσία· μια ανάλυση της ιατρικής ευθύνης, του ιατρικού σφάλματος, της ιατρικής αμέλειας και των συνεπειών, αστικών, ποινικών και πειθαρχικών, που επισύρονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με την πρόσφατη νομολογία των δικαστηρίων μας.
Περιέχει επαρκή ερμηνεία και νομολογία, με παράθεση περίληψης σκεπτικών ποινικών αποφάσεων, ιδία αποφάσεων του Αρείου Πάγου, με καταδίκη και με αθώωση ιατρών, όλων των ειδικοτήτων, σε όλα τα ποινικά αδικήματα που μπορεί άθελά του να διαπράξει ένας ιατρός κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του, με ιατρική πράξη-ενέργεια ή και με ιατρική παράλειψη των υποχρεώσεών του. Επίσης παρατίθενται σχεδόν αυτούσιες, κατά το νομικό μέρος, οι πρόσφατες αποφάσεις Εφετείων, Αρείου Πάγου και ΣτΕ, που αφορούν σε δίκες αποζημιώσεων, όσο και σε ποινικές δίκες, σχεδόν το σύνολο των σχετικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου, της τελευταίας οκταετίας, για τα νομικά ζητήματα και τα ουσιαστικά ζητήματα που ανακύπτουν, κατά την εκτέλεση ιατρικών πράξεων και παραλείψεων και ιατρικών σφαλμάτων.
Περιέχει, στο τέλος, αυτούσιο και το νέο Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Τεύχ. Α’/287/28-11-2005), περί Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας (ΚΙ∆), το Ν. 3089/2002, το Ν. 3305/2005, το Ν. 3984/2011 και τα Π∆ 26/2008 και Π∆ 10/2016, που αφορούν την Ιατρική Υποβοήθηση Αναπαραγωγής και τη Λειτουργία Τράπεζας Κρυοσυντήρησης Σπέρματος, που αναλύουν γενικά τα καθήκοντα των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, για άμεση ενημέρωση των ιατρών. (Συνεργασία - Επιμέλεια: Δήμητρα Κ. Φράγκου, Δικηγόρος, ΜΔΣ Δημοκριτείου Παν/μίου)

Σχόλια