Θέση Νομικού Συμβούλου στην Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Παρίσι


Η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) με έδρα το Παρίσι, επιθυμεί να προσλάβει Νομικό Σύμβουλο για το Γραφείο του Γενικού Συμβούλου με καθήκοντα που αφορούν την παροχή νομικών συμβουλών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα της τράπεζας. Ο νομικός σύμβουλος, αναλόγως της εμπειρίας του, θα μπορεί επίσης να εργαστεί σε συναλλαγές αναφορικά με την δραστηριότητα της τράπεζας στις κεφαλαιαγορές. Απαιτείται πτυχίο νομικής και εγγραφή σε δικηγορικό σύλλογο και προτιμητέος μεταπτυχιακός τίτλος μα αντικείμενο το τραπεζικό και οικονομικό δίκαιο. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 4 Μαρτίου 2018. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά