Θέση εργασίας Νομικού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει θέση Νομικού (Legal Assistant) για την Ενότητα FPI.5 “E.E. Όργανα Ρύθμισης Εξωτερικής Πολιτικής και Εποπτεία Εκλογών” που αποτελεί τμήμα της Υπηρεσίας Οργάνων Εξωτερικής Πολιτικής , τμήμα της Επιτροπής που υπάγεται απευθείας στην αρμοδιότητα της ΗR/VP Mogherini. Η Υπηρεσία προσφέρει θέση Νομικού που θα διαχειρίζεται εμπορικά θέματα, θέματα πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Κimberley Process) και θα ετοιμάζει προτάσεις για κανονισμούς του Συμβουλίου και της Επιτροπής αναφορικά με περιοριστικά μέτρα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/2/2018. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά