Πρόσληψη διδασκόντων στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης

Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 98/23-01-2018 συνεδρίαση, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (δύο άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: «Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας» Υ37, «Δικαστικός έλεγχος του νόμου (Συνταγματικό Δικονομικό Δίκαιο)» ΕΛΕ63, «Συνταγματικές Ελευθερίες» Υ18 και «European Human Rights Law - Jean Monnet» ΕΛΕ74. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά