Υποτροφία για Μεταπτυχιακό Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει 1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία από τα έσοδα της Δωρεάς Οικογενείας Α. Αργυριάδη εις μνήμη Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη, σε αριστούχο πτυχιούχο των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης, άπορο για νομικές μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή Γαλλίας, στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου για την απόκτηση πρώτου πτυχίου μεταπτυχιακών σπουδών master. Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε ευρώ 792,37. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 20-3-2018.
Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων-Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210.3689131-4) καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών , www.uoa.gr).

Σχόλια