Υποτροφία για Διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου

Η Νομική και Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου δέχεται αιτήσεις για θέση Διδάκτορος στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο. Η θέση περιλαμβάνει αρχική σύμβαση ορισμένου χρόνου 14 μηνών, επεκτάσιμη έως 36 μήνες με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα). Ο υποψήφιος διδάκτωρ θα εργάζεται εντός του ερευνητικού πεδίου του Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου με ειδίκευση στα συνταγματικά, διοικητικά και κανονιστικά θέματα. Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά μέχρι 31 Μαρτίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ

Σχόλια