Θέση Νομικού στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στο Λονδίνο

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΑΤ») προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων για την ακόλουθη θέση έκτακτου υπαλλήλου: Νομικός υπάλληλος.
Κύριος σκοπός Παροχή νομικών συμβουλών και νομικής υποστήριξης στα διοικητικά όργανα και στις επιτροπές, στη διοίκηση και στις βασικές υπηρεσίες χάραξης πολιτικής, εποπτείας και επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων της ΕΑΤ. Διασφάλιση υγιούς νομικού περιβάλλοντος για τη συνολική λειτουργία της ΕΑΤ, τον εντοπισμό και την πρόληψη νομικών κινδύνων, τη διατύπωση προτάσεων και την ανάπτυξη λύσεων, ειδικότερα μέσω της παροχής νομικής ανάλυσης και υποστήριξης στις βασικές υπηρεσίες χάραξης πολιτικής, εποπτείας και επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων της ΕΑΤ.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΑΤ») είναι ανεξάρτητη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010.
Διάρκεια Σύμβασης: 3 έτη, με δυνατότητα παράτασης
Τόπος απασχόλησης: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Αναμένεται η μετεγκατάσταση της ΕΑΤ στο Παρίσι.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/03/2018 έως τις 12.00 το μεσημέρι ώρα Λονδίνου
Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά