Θέση Νομικού Συμβούλου στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη

O Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE - Organization for Security and Co-operation in Europe) με έδρα τη Χάγη της Ολλανδίας, επιθυμεί να προσλάβει Νομικό Σύμβουλο για τον Ανώτερο Επίτροπο Εθνικών Μειονοτήτων. Απαιτείται μεταξύ άλλων πανεπιστημιακός τίτλος στο Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο, Πολιτικές Επιστήμες, Διεθνείς Σχέσεις ή συναφές αντικείμενο και εξειδίκευση στην Διεθνή Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια