Θέση διδάσκοντος Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί Νέους/ες Επιστήμονες  κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου (αυτοδύναμη διδασκαλία μαθήματος) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 και να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας, κατά προτίμηση σε ένα από τα 11 κατ’ επιλογή μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μεταξύ των οποίων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου*) μέχρι και την ημέρα Τετάρτη 21/02/2018 και ώρα 17.00μ.μ.. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά