Πρακτική Άσκηση Νομικού σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό στις Βρυξέλλες

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών (FEAD) προσφέρει θέση Πρακτικής Άσκησης Νομικού στο τομέα Περιβάλλον και Διαχείριση Αποβλήτων με έναρξη την 1η Μαρτίου 2018 και για περίοδο 6 μηνών. Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στις Βρυξέλλες, κοντά στους άλλους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και προσφέρει την ευκαιρία εργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εμπορίου που εκπροσωπεί τον οργανισμό διαχείρισης αποβλήτων. Αποστολή βιογραφικών και συνοδευτικής επιστολής μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά