Προκήρυξη Διαγωνισμού Βράβευσης Φοιτητών Ελληνικών και Κυπριακών ΑΕΙ 2018

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) προκηρύσσει, για 12η συνεχή χρονιά, διαγωνισμό για την απονομή τριών βραβείων και τριών επαίνων για την καλύτερη πρωτότυπη εργασία, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί, σε ένα από τα τρία παρακάτω θέματα από φοιτητή/φοιτήτρια ελληνικού και κυπριακού ΑΕΙ, εγγεγραμμένο/η σε πρόγραμμα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών.
Τα θέματα του φετινού διαγωνισμού διαμορφώνονται ως εξής:
Θέμα 1ο:
Οι εξελίξεις στο Κυπριακό το 2017: διεθνοπολιτικές και νομικές προεκτάσεις
Θέμα 2ο:
Ένοπλες συρράξεις και πρόσφυγες
Θέμα 3ο:
Η ελευθερία έκφρασης στα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Τα βραβεία για τα τρία θέματα συνίστανται σε τρεις υποτροφίες (έξοδα ταξιδιού, διαμονής και διδάκτρων) για την παρακολούθηση του ΔιεθνούςSummer School Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 2-20 Ιουλίου 2018 στο Στρασβούργο και οργανώνεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου René Cassin. Το θέμα του φετινού σεμιναρίου είναι Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηinfo@mfhr.gr και σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Λυκαβηττού 1Γ, Αθήνα 106 72 έως και τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.: 210-36 37 455 και 210-36 13 527, ώρες 10 π.μ. - 3 μ.μ.
Οι βραβεύσεις θα γίνουν τον Ιούνιο του 2018 στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ΙΜΔΑ.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά