Απόρριψη αίτησης πρώην πελατών δικηγορικής εταιρίας που ζητούσαν αντίγραφα εγγράφων από το φάκελο της υπόθεσης

Δικαστής στην Αγγλία αρνήθηκε το αίτημα πρώην πελατών δικηγορικής εταιρίας να αποκτήσουν πρόσβαση σε φωτοαντίγραφα εγγράφων που βρίσκονταν στο φάκελο της υπόθεσής τους. Ο δικαστής Leonard αποφάνθηκε ότι οι αιτούντες τα έγγραφα δεν απέδειξαν ότι κατά το νόμο δικαιούνταν να πάρουν τα αντίγραφα περιουσιακών στοιχείων άλλου προσώπου.
Οι τέσσερεις πρώην πελάτες ζητούσαν φωτοτυπίες των εγγράφων για να αμφισβητήσουν λογαριασμό κόστους και προσφέρθηκαν να πληρώσουν 15 σεντς ανά σελίδα.
Δεν αμφισβητείται ότι και στις τέσσερις περιπτώσεις η εταιρία είχε ήδη παράσχει όλα τα έγγραφα.
Η συγκεκριμένη είναι μία από τις αυξανόμενες παρόμοιες αιτήσεις που υποβάλλονται στο δικαστήριο και ο συγκεκριμένος δικαστής αποσκοπούσε να μειώσει μελλοντικά αιτήματα.
Οι ενάγοντες περιόρισαν το αίτημά τους σε αντίγραφα των εγγράφων χρηματοδότησης, αντίγραφα του συνόλου της αλληλογραφίας που τους εστάλη και αντίγραφα όλων των τιμολογίων που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της εντολής. Υποστήριξαν ότι στην εξουσία του δικαστηρίου ήταν η παραγγελία αντιγράφων των εγγράφων που δεν ανήκαν στους ενάγοντες, με την καταβολή εύλογων εξόδων.
Ωστόσο ο δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν αυτονόητο ότι εάν ένα άτομο γράψει μια επιστολή σε ένα άλλο, διατηρώντας ένα αντίγραφο, ο παραλήπτης μπορεί να ζητήσει και άλλο αντίγραφο κατόπιν αιτήματος, ακόμα και αν συμφωνήθηκε πληρωμή.
«Το γεγονός και μόνο ότι οι εναγόμενοι ήταν προηγουμένως δικηγόροι των εναγόντων δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι», επισημαίνει ο δικαστής Leonard. «Ο σκοπός της δημιουργίας εγγράφων προς όφελος του πελάτη εκπληρώνεται όταν τα έγγραφα αυτά παραδίδονται στον πελάτη. Η παροχή επιπλέον αντιγράφων είναι ένα άλλο θέμα.»
Ο Leonard διευκρίνισε ακόμη ότι η αξίωση των αιτούντων στο ελεύθερο δικαίωμα να αποκτούν αντίγραφα περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας «δεν είναι εύκολη» με τις διατάξεις περί αποκάλυψης εγγράφων της πολιτικής δικονομίας.
Εξέφρασε επίσης ανησυχία σχετικά με το γεγονός ότι δεν είχε δει κανένα στοιχείο σχετικά με τα έγγραφα που διαθέτουν οι πρώην πελάτες και το κόστος που μπορεί να προκύψει από την παραγωγή αντιγράφων περιττού υλικού. Ενόψει αυτών, η αίτηση για διαταγή παραδόσεως αντιγράφων ορισμένων εγγράφων απορρίφθηκε. (lawgazette/legalnews24.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά