Θέσεις Νομικών για διδασκαλία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

H Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “MSc in Bioeconomy Law, Regulation and Management” καλεί επιστήμονες, που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3685/2008, κατόχους διδακτορικού τίτλου και ειδικούς στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα, με αποδεδειγμένη εμπειρία διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα, να εκδηλώσουν το καταρχήν ενδιαφέρον τους για διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά αίτηση και βιογραφικό σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας https://vistaff.ihu.edu.gr/ . Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση και βιογραφικό σημείωμα έως την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:30. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά