Μεταθέσεις Ειρηνοδικών και τοποθέτηση δοκίμων Ειρηνοδικών Δ' τάξης

Ανακοινώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της 15ης Δεκεμβρίου 2017 (ενδεκαμελές) οι μεταθέσεις Ειρηνοδικών καθώς και ο διορισμός και τοποθέτηση δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄τάξης .
Δείτε σχετικά τα παρακάτω αρχεία:

Σχόλια