Πρωτοδικείο: Μεταφορά των Τμημάτων Πολιτικών Ενδίκων Μέσων και Συναινετικών Διαζυγίων σε χώρους του Ειρηνοδικείου Αθηνών

Με ανακοίνωσή του το Πρωτοδικείο Αθηνών, ενημερώνει ότι από τις 2 Ιανουαρίου 2018, τα Τμήματα Πολιτικών Ενδίκων Μέσων και Συναινετικών Διαζυγίων  μεταφέρονται από τον 1ο όροφο του κτηρίου 3, σε χώρους του Πρωτοδικείου που στεγάζονται στο Ειρηνοδιεκίο Αθηνών. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο dsa.gr

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά