Θέση Δικηγόρου στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) προκηρύσσει 1 θέση Δικηγόρου για απασχόληση με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου. Η θέσεις αφορά πρόγραμμα/δράσεις που υλοποιούνται στην Θεσσαλονίκη.
Στόχος του προγράμματος είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου σε όλους τους βαθμούς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο  hr@gcr.gr  με Θέμα: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, Θεσσαλονίκη. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/12/2017. 

Σχόλια