Τρεις (3) θέσεις Δικηγόρων στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις δικηγόρων:
1 θέση Δικηγόρου για μερική απασχόληση με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου. Η θέση αφορά πρόγραμμα που υλοποιείται στην περιοχή του Έβρου.
Στόχος του προγράμματος είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου σε όλους τους βαθμούς. Δείτε περισσότερα εδώ
2 θέσεις  Δικηγόρων για απασχόληση με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις αφορούν πρόγραμμα/δράση που υλοποιείται στην Λέσβο και στην Κω.
Στόχος του προγράμματος είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου σε όλους τους βαθμούς, αλλά και στο πλαίσιο της διαδικασίας απέλασης/επιστροφής/επανεισδοχής. Δείτε περισσότερα εδώ
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  05/01/2018

Σχόλια