Η παρακολούθηση των email του εργαζόμενου από τον εργοδότη συνιστά παραβίαση της ιδιωτικότητάς του (ΕΔΔΑ)

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε σε πρόσφατη απόφασή του ότι οι εργοδότες θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι  οι υπάλληλοι τους έχουν ενημερωθεί προκαταβολικά για την παρακολούθηση των επαγγελματικών τους e-mail, σε περίπτωση που προχωρήσουν στη συγκεκριμένη πρακτική.
Με αφορμή την περίπτωση άνδρα, ο οποίος απολύθηκε πριν από δέκα χρόνια από την εργασία του, το Δικαστήριο δικαίωσε τον υπάλληλο από τη Ρουμανία, ο οποίος χρησιμοποίησε το επαγγελματικό του e-mail για να ανταλλάξει μηνύματα με άτομα του στενού οικογενειακού του κύκλου. Το ΕΔΔΑ έκρινε ειδικότερα, ότι τα δικαστήρια της Ρουμανίας απέτυχαν να προφυλάξουν το δικαίωμα του στην ιδιωτικότητα, αφού δεν είχε υπάρξει σχετική προειδοποίηση από την εργοδότρια εταιρία, η οποία είχε παρουσιάσει ως αποδεικτικό στοιχείο στον υπάλληλο, Βarbulescu, τις συνομιλίες που είχε με τον αδερφό του και την σύντροφό του μέσω e-mail.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι στην υπόθεση Bărbulescu κατά Ρουμανίας υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και της αλληλογραφίας).
Το ΕΔΔΑ με την απόφαση του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εθνικές αρχές της χώρας  δεν είχαν επαρκώς προστατεύσει το δικαίωμα του Bărbulescu στο σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής και της αλληλογραφίας του.
Συγκεκριμένα, τα εθνικά δικαστήρια δεν κατόρθωσαν να εξακριβώσουν αν ο Bărbulescu είχε λάβει ειδοποίηση από τον εργοδότη του σχετικά με το ενδεχόμενο παρακολούθησης των επικοινωνιών του, ούτε έλαβαν υπόψη είτε το γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί για τη φύση ή την έκταση της παρακολούθησης και συγκεκριμένα για τον βαθμό εισβολής στην ιδιωτική του ζωή και την αλληλογραφία του.
Επιπλέον, οι εθνικές αρχές δεν είχαν καθορίσει, αφενός, τους ειδικούς λόγους που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την λήψη μέτρων παρακολούθησης, και δεύτερον δεν εξέτασαν εάν ο εργοδότης θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ηπιότερα μέτρα παρακολούθησης.
Όσον αφορά το πεδίο της παρακολούθησης και τον βαθμό παρεμβασης στην ιδιωτικότητα του κ. Bărbulescu, αυτό δεν έχει εξεταστεί από κανένα από τα εθνικά δικαστήρια, έστω και αν ο εργοδότης είχε καταγράψει όλες τις επικοινωνίες του κ. Bărbulescu κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και είχε εκτυπώσει το περιεχόμενό τους.
Ομοίως, τα εθνικά δικαστήρια δεν προέβησαν σε επαρκείς εκτιμήσεις ως προς το αν υπήρξε νόμιμος λόγος ο οποίος θα δικαιολογούσε  την παρακολούθηση των ανακοινώσεων του κ. Bărbulescu. 
Κανένα επίσης από τα εθνικά δικαστήρια δεν εξέτασε επαρκώς κατά πόσον ο σκοπός που επεδίωκε ο εργοδότης θα μπορούσε να επιτευχθεί με λιγότερο παρεμβατικές μεθόδους από την πρόσβαση στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών του εργαζομένου. 
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπέρ του υπαλλήλου ελήφθη με πλειοψηφία 11-6. (πηγή: aftodioikisi.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά