Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπ’ αριθ. 30307/2017 Απόφαση του Υπ.Εσωτερικών για την Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής. Η Απόφαση αφορά στη διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 31η Ιουλίου 2017 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Δείτε την απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά