Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4488/2017 με αλλαγές στο ασφαλιστικό και σε εργασιακά θέματα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 137/13-9-2017) ο Νόμος 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις». Μεταξύ των ρυθμίσεων του νέου νόμου, προβλέπεται και η δυνατότητα στους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες να επιλέξουν ως βάση υπολογισμού των εισφορών τους ποσό μεγαλύτερο από το μηνιαίο εισόδημα τους με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος. (Άρθρο 11: Τροποποίηση των άρθρων 39 και 40 του ν. 4387/2016). Δείτε το πλήρες κείμενο του Νόμου στο taxheaven.gr

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά