Το Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέρα εγγραφών νέων μελών-Δικηγόρων στον κατάλογο με δικαίωμα ψήφου στις δικηγορικές εκλογές

Το Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, είναι η τελευταία ημέρα εγγραφών νέων μελών-Δικηγόρων στον κατάλογο του ΔΣΑ με δικαίωμα ψήφου στις επικείμενες εκλογές. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «το άρθρο 103 παρ.1 του Κώδικα Δικηγόρων προβλέπει ότι εκλογικό δικαίωμα ασκούν οι δικηγόροι που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του Συλλόγου τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει μέχρι τις 30.9.2017 κατάλογο δικηγόρων που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, ο οποίος μπορεί να διορθωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από έγγραφη αίτηση εκλογέα μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την τελευταία ημέρα ανάρτησης του καταλόγου.
Σύμφωνα με την από 12/9/2017 απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ, για την εγγραφή νέων μελών στον κατάλογο που θα ισχύσει για τις προσεχείς αρχαιρεσίες και δεδομένου ότι δεν παρατείνονται οι εκλογικές προθεσμίες, οι υπηρεσίες του Συλλόγου θα παραμείνουν ανοικτές την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 έως τις 21.00.
Επίσης το Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017, τελευταία ημέρα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο, ο Σύλλογος θα παραμείνει ανοικτός από τις 09.00 έως τις 21.00».
Υπενθυμίζεται ότι οι εκλογές των δικηγόρων θα πραγματοποιηθούν στις 26 Νοεμβρίου 2017.

Σχόλια