Μηνυτήρια αναφορά για τη λειτουργία χωρίς νόμιμη άδεια ιδιωτικής τράπεζας βλαστοκυττάρων

Μηνυτήρια αναφορά για τη διερεύνηση τέλεσης αξιόποινων πράξεων και τον ενδεχόμενο καταλογισμό ποινικών ευθυνών κατέθεσε στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ο Συνήγορος του Καταναλωτή κ. Λευτέρης Ζαγορίτης κατά των κατά νόμο υπεύθυνων της εταιρείας με την επωνυμία “Ιατρική Τεχνολογία Ελληνική Τράπεζα Βλαστοκυττάρων ΑΕ" και διακριτικό τίτλο “STEM-HEALTH HELLAS” που λειτουργούσε Τράπεζα Βλαστοκυττάρων, καθώς και κατά παντός άλλου υπευθύνου, προσκομίζοντας όλα τα σχετικά έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά τη διερεύνηση αναφορών οι οποίες υποβλήθηκαν από μεγάλο αριθμό γονέων που είχαν συμβληθεί με την εταιρεία.
Η ανωτέρω ιδιωτική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος λειτουργούσε χωρίς να διαθέτει σχετική άδεια από το Υπουργείο Υγείας κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 26/2008 & Ν. 3984/2011).
Επίσης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή ζήτησε τη διερεύνηση από την Εισαγγελία για το αν έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οι λειτουργούσες ιδιωτικές Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος ή αν έχει παραβιασθεί η νομοθεσία, ιδίως σε ότι, αφορά τη λειτουργία τους κατά τη συλλογή, τη συντήρηση και τη διαφύλαξη αναντικατάστατου βιολογικού υλικού με αξιόπιστες διαδικασίες, καθώς και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πολιτών – καταναλωτών. (synigoroskatanaloti.gr)


Σχόλια