Επίλυση διαφορών από δυσφημιστικές ενέργειες σε βάρος ιατρών στο διαδίκτυο, μέσω διαμεσολάβησης

Γράφει η Άννα Πλεύρη, Δικηγόρος Δ.Ν., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Στις 04-06 Μαϊου 2017, διεχήχθη στην Θεσσαλονίκη, Διεθνές Συνέδριο  με θέμα: «Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο», το οποίο διοργάνωσε το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, παρουσιάστηκε από εμένα, ανακοίνωση με τίτλο: ««Επίλυση διαφορών από δυσφημιστικές ενέργειες σε βάρος ιατρών μέσω διαδικτύου, μέσω διαμεσολάβησης».
Είναι γνωστό, ότι στον πυρήνα της δίκαιης δίκης βρίσκεται η επίλυση της διαφοράς σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική καθυστέρηση. Η διαμεσολάβηση, περιλαμβάνεται στους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών και αποτελεί μια εμπιστευτική, ευέλικτη και συγχρόνως διαρθρωμένη διαδικασία κατά την οποία ο ειδικά εκπαιδευμένος διαμεσολαβητής, ουδέτερος και αμερόληπτος, διευκολύνει την επικοινωνία των εμπλεκομένων μερών και βοηθά τις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις, προκειμένου αυτά να προσεγγίσουν μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στη διαφορά τους.
Στην εν λόγω ανακοίνωση, αναπτύχθηκαν τα πλεονεκτήματα του θεσμού της διαμεσολάβησης εν γένει, που αφορούν στο ότι αυτή  εξελίσσεται χωρίς δημοσιότητα, με αυστηρή τήρηση της εμπιστευτικότητας και της εχεμύθειας, γεγονός  που διασφαλίζει τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες των μερών και αποφεύγει την «έκθεση» των δημοσίων συνεδριάσεων των δικαστηρίων, έχει το πλεονέκτημα της ελαστικότητας της διαδικασίας και αφήνει τα μέρη ελεύθερα να αποφασίσουν, με ποιο τρόπο θα επιλύσουν την διαφορά τους. Επιπλέον, η ενδεχόμενη συμφωνία, ως αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης, προκύπτει μετά από την ανάδειξη και τη συνεκτίμηση όλων των στοιχείων της διαφοράς και των συμφερόντων των μερών και είναι δεσμευτική, ενώ μπορεί να καταστεί και εκτελεστή.
Αναφορικά με την «ιατρική διαμεσολάβηση» αντί της δίκης αστικής ιατρικής ευθύνης, επισημάνθηκε ότι συγκριτικά προς τη δικαστική οδό, η διαμεσολάβηση,  έχει τη δυναμική να παράγει βιώσιμες λύσεις, με πολύ λιγότερο κόστος, χρόνο και συναισθηματική και ψυχική πίεση των εμπλεκομένων μερών. Η ιατρική διαμεσολάβηση χρησιμοποιείται, μάλιστα ιδιαίτερα επιτυχώς ιδίως σε χώρες όπως η Αγγλία και η Αμερική. Το απόρρητο της διαδικασίας της διαμεσολάβησης  είναι ιδιαίτερα σημαντικό  στις περιπτώσεις της ιατρικής αμέλειας, όπου συνήθως ούτε ο ασθενής επιθυμεί να δημοσιοποιηθεί το πρόβλημα υγείας του, ούτε ο ιατρός επιθυμεί την σπίλωση της φήμης και του κύρους του, η οποία θα αποτελέσει μελανό σημείο στην ιατρική-επαγγελματική ζωή του.
Περαιτέρω, αναφορικά με την επίλυση διαφορών από δυσφημιστικές ενέργειες σε βάρος ιατρών στο διαδίκτυο, μέσω διαμεσολάβησης, αναπτύχθηκαν τα εξής: Όταν η προσβολή της προσωπικότητας του ιατρού, λαμβάνει χώρα από δημοσίευμα, όχι δια εντύπου, που έχει αναπαραχθεί και διανεμηθεί σε απεριόριστο αριθμό προσώπων, αλλά από δημοσίευμα ή τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, ήτοι και μέσω διαδικτύου, οι σχετικές αξιώσεις μπορούν μεν να εγερθούν με δίκη, αλλά τα εμπλεκόμενα μέρη της διαφοράς απασχολεί συχνά το ζήτημα του κόστους και του χρόνου της δικαστικής διαδικασίας καθώς και αυτό της δημοσιότητας, την οποία λαμβάνει μια δίκη, που διεξάγεται σε δημόσια συνεδρίαση, αλλά και της αβεβαιότητας της έκβαση της. Προς επίρρωση των ανωτέρω, στην προκείμενη ανακοίνωση παρατέθηκαν σχετικά νομολογιακά παραδείγματα με αναφορά στα χρονικά δεδομένα εκάστης δικαστικής αντιδικίας.
Όπως επισημάνθηκε καταληκτικά, οι διαφορές από δυσφημιστικές διαδόσεις σε βάρος ιατρού στο διαδίκτυο, όπως σε ιστοσελίδα, ιστοτόπο κλπ., απαιτούν, επίλυση με τρόπο άμεσο, ταχύ και εμπιστευτικό, ώστε να διαφυλάσσεται η περαιτέρω δυσφήμηση και προσβολής της προσωπικότητας του θιγόμενου. Η δικαστική διαδικασία κρίνεται απρόσφορη προς τούτο, ενώ η εξωδικαστική επίλυση, μέσω διαμεσολάβησης, κατάλληλη και και προτιμητέα.
----------------------------------------------
*H Άννα Εμ. Πλεύρη, είναι Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος (Ελλάδα/Κύπρος), Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΑΔΔ, Κύπρος, UK), Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (Adr-Odr International (UK) και Λέκτορας Ιδιωτικού δικαίου και ADR

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά