Τέσσερεις (4) θέσεις Δικηγόρων σε ΜΚΟ

Η Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών ΜΕΤΑδραση αναζητά άτομα για να ενισχύσει το Δίκτυο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, το οποίο δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, σε σημεία στα οποία εντοπίζονται και διαμένουν πολλά από τα ασυνόδευτα παιδιά. Το αντικείμενο εργασίας των Δικηγόρων του Δικτύου Επιτροπείας αφορά στην στήριξη των ανηλίκων στις διαδικασίες ασύλου τους και τη συνολική νομική υποστήριξή τους. Αποστολή βιογραφικού (συνοδευόμενου από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος): στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv.epitropeia.metadrasi@gmail.com με θέμα «Δικηγόρος_ Δίκτυο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων_ (τόπος)» μέχρι τις 18/08/2017. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά