Μόλις 10 οι δικηγόροι που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το Μητρώο Δικηγόρων στην Υπηρεσία Ασύλου

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι καταστάσεις των δικηγόρων υποψηφίων, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της ΚΥΑ 12205/16.8.2016 «Παροχή Νομικής Συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία και οι οποίοι θα συμμετέχουν στη γραπτή διαγωνιστική διαδικασία για τη σύσταση του Μητρώου Δικηγόρων. Ο αριθμός των δικηγόρων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό είναι δέκα (10) ενώ τριανταεπτά (37) δικηγόροι δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα. Η γραπτή διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου 2017, ώρα 17.00-19.00 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χίο. Δείτε τη σχετική Απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά