Ναρκωτικά: Κατηγορία που στηρίχθηκε σε ανάλυση DNA που βρέθηκε σε τσιγάρο σε χώρο χασισοφυτείας. Δεν αποτελεί επαρκές αποδεικτικό στοιχείο ενοχής

Σημαντική απόφαση (11/2017) εξέδωσε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, το οποίο, κάνοντας δεκτή την σχετική εισαγγελική πρόταση, διέταξε να μη γίνει κατηγορία εναντίον προσώπου για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών υπό την νομοτυπική μορφή της α) καλλιέργειας β) συγκομιδής γ) αποθήκευσης και δ) κατοχής ναρκωτικών ουσιών (κάνναβης) και από κοινού με άλλα άγνωστα πρόσωπα, να καταργηθεί το ένταλμα προσωρινής κράτησης και να απολυθεί από τις φυλακές όπου κρατείτο.
Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι, κατά το κατηγορητήριο, ο μόνος συνδετικός κρίκος του ιδίου με την χασισοφυτεία που βρέθηκε σε περιοχή του Νομού Ηλείας ήταν η ταυτοποίηση γενετικού του υλικού σε μία και μόνο γόπα τσιγάρου που ανευρέθηκε στο μέρος.
Όπως αναφέρεται, περισυλλέγησαν τέσσερα πακέτα από τσιγάρα στο εσωτερικό της φυτείας τα οποία και απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση (ως πειστήρια ) στην Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να ανιχνευθεί πιθανή ύπαρξη Βιολογικού υλικού και σε θετική περίπτωση ανάλυση D.N.A. Επίσης σε μεταγενέστερη έρευνα βρέθηκαν μεταξύ άλλων γόπες από αποτσίγαρα τα οποία επίσης εστάλησαν για ανάλυση DNA.
Από την εξέταση προέκυψε ότι ο ο γενετικός τύπος του κατηγορουμένου ταυτιζόταν με το γενετικό τύπο αγνώστου ατόμου του οποίου δείγμα D.NA είχε περισυλλέγει από χώρο καλλιέργειας κάνναβης  
Όπως αναφέρει στην πρότασή της η Εισαγγελέας Εφετών Πατρών Β. Αργύρη, «η διατύπωση του κατηγορητηρίου δεν στηρίχθηκε παρά στο γεγονός ότι σε γόπα τινός εκ των 15 τον αριθμόν αποτσίγαρων τα οποία την εργαστηριακή εξέταση τους (ανάλυση πυρηνικού DNA) απέδωσαν τον γενετικό του τύπο που ταυτίζεται με το γενετικό τύπο του άγνωστου ανδρός, που είχε προκόψει από τα προαναφερόμενα πειστήρια (γόπες 15 τσιγάρων), που βρέθηκαν στο χώρο της επίμαχης φυτείας (σχετ. η από .. έκθεση εργαστηριακής πραγ/νης). Η ανωτέρω έκθεση πραγματογνωμοσύνης, εκτιμάται ελεύθερα, η δε διαλαμβανόμενη σ’αυτήν αξιολόγηση δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη, καθόσον η ανεύρεση γενετικού υλικού του κατ/νου στο πιο πάνω αντικείμενο (γόπα τσιγάρου ) δεν σημαίνει ότι αυτός είχε απαραίτητα έρθει σε επαφή με το αντικείμενο αυτό, διότι οι έμμεσοι τρόποι μεταφοράς του DNA με μορφή διαφόρων βιολογικών υλικών είναι πολλοί λ.χ. με τον αέρα καθόσον ο ίδιος όπως πειστικά εξηγεί στο υποβληθέν του πιο πάνω Ανακριτή αιτιολογικό του υπόμνημα, εμφαντικά αρνούμενος την εις βάρος του κατηγορία, τυγχάνει αγρότης γης και κατά το επίδικο χρονικό διάστημα κατά τους θερινούς μήνες του έτους 2004 μίσθωνε καλλιεργήσιμη γη στην ευρύτερη περιοχή, όπου καλλιεργούσε καρπούζια(500 μέτρα από το χώρο που εντοπίστηκε η φυτεία) και για το λόγο αυτό κινείτο στον ευρύτερο χώρο. Δηλαδή δεν αποκλείει, αντίθετα πιθανολογεί την συμπτωματική τοπική του παρουσία στην ευρύτερη περιοχή γεγονός που άνευ ετέρου ε’ ουδενί συνεπάγεται και την οιασδήποτε μορφής εμπλοκή του με την επίδικη καλλιέργεια…»
Και καταλήγει η εισαγγελική πρόταση: «…εκτιμάται ότι η αποδοθείσα στον … κατηγορία αντικειμενικά θεωρούμενη, με Βάση την αρχή της κατ’ άρθρον 177 του Κ.Π.Δ. ηθικής αποδείξεως δεν παρέχει όρους επαρκείς για μια περαιτέρω σοβαρή ενασχόληση της Δικαστικής Αρχής με την προκειμένη υπόθεση μεν καθόσον κατ’ αυτού ότι μόνη η εύρεση Βιολογικού του υλικού στο συγκεκριμένο πειστήριο (γόπα τσιγάρου ) τυγχάνει ελεγκτέα και σαφώς δεν είναι πρόσφορη να αποτελέσει επαρκές αποδεικτικό στοιχείο αποδεικτικό της ενοχής εναντίον του, καθόσον ενόψει των προεκτεθέντων ουδόλως ενισχύεται από οιοδήποτε έτερο αποδεικτικό εντεύθεν ουδαμόθεν ως εκ του ότι δεν διαπιστώνεται κάποια σαφής και συγκεκριμένη πιθανότητα ενοχής του κατηγορουμένου εκτιμάται ότι ο ακροαματικός της υποθέσεως έλεγχος δεν είναι αναγκαίος. Πλέον συγκεκριμένα ελλείπουν στην κρινόμενη περίπτωση οι κατά Νόμον επαρκείς (αποχρώσες ή σοβαρές) ενδείξεις ενοχής του με την συνδρομή των οποίων και μόνον η σε δημοσία δίκη παραπομπή τούτου (κατηγορουμένου)». 

Σχόλια