Νέα πρόεδρος στην Ένωση Διοικητικών Δικαστών

Νέα πρόεδρος στην Ένωση Διοικητικών Δικαστών Ελλάδας είναι η Αγγελική Λαϊνιώτη, πρόεδρος Εφετών, που διαδέχεται την απερχόμενη Ειρήνη Γιανναδάκη. Συγκεκριμένα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 12ης
Φεβρουαρίου 2017, για τη διετία 2017 – 2019 , συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 15 Φεβρουαρίου 2017  ως εξής:
Αγγελική Λαϊνιώτη Πρόεδρος Εφετών: Πρόεδρος, Παναγιώτης Δανιάς Εφέτης: Αντιπρόεδρος, Βασίλης Φαϊτάς Πρόεδρος Πρωτοδικών: Γενικός  Γραμματέας και Αικατερίνη Κουτσοπούλου Πρωτοδίκης:Ταμίας
Μέλη: Αικατερίνη Σεραφείμη Εφέτης, Νικόλαος Δρακόπουλος Πρωτοδίκης, Αυγή Ανδοσίδου Πρωτοδίκης. Δείτε τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά