Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2017

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2016 που έληγε στις 28 Φεβρουαρίου 2017, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2017. Yπενθυμίζεται ότι για τις
ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2015 είχε αποφασιστεί από το ΕΤΑΑ παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016. 

Σχόλια