Μηδενική ανοχή στην κακοποίηση των γυναικών: Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης από την ΟWAAT-Kύπρος

Μπορεί να έληξε το πρόγραμμα των «16 Ημερών» για την πρόληψη της βίας λόγω φύλου, αλλά οι ιδρυτές του οργανισμού «One Woman At A Time-Cyprus- Μία γυναίκα την φορά, Κύπρος (OWAAT-CY)» ξεκίνησε ήδη το πρόγραμμα «Τις επόμενες 16 Ημέρες», #Next16Days #OWAAT,
με σκοπό την ευαισθητοποίηση για μηδενική ανοχή της κακοποίησης των γυναικών, ειδικά τώρα, διότι από τις 15–31 Δεκεμβρίου, διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες παγκοσμίως, θα αντιμετωπίσουν τα υψηλότερα ποσοστά κακοποίησης στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της περιόδου των διακοπών. Διαβάστε περισσότερα στο cylegalnews.com

Σχόλια