Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Καταστρεπτικές οι συνέπειες του νέου ασφαλιστικού των δικηγόρων σύμφωνα με την ειδική Επιτροπή της Ολομέλειας

Aνακοίνωση εξέδωσε η Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για την δικαστική αντιμετώπιση του ασφαλιστικού, κατόπιν συνεδρίασης της στις 21 Δεκεμβρίου 2016 στα γραφεία του ΔΣΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κοινή διαπίστωση των μελών της Επιτροπής ήταν ότι οι επί μέρους φορολογικές και ασφαλιστικές
επιβαρύνσεις, σωρευτικά συνεκτιμώμενες, επιφέρουν καταστρεπτικές συνέπειες σε ότι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανεξάρτητα απασχολούμενων δικηγόρων και των εντολέων τους. Επίσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έγινε κατανομή έργου μεταξύ των μελών της Επιτροπής, προκειμένου -αφού υπάρξει η αναγκαία περαιτέρω νομική θεμελίωση- να καταστεί δυνατή το ταχύτερο δυνατό, από την εφαρμογή του ν. 4387/2016, η προσφυγή με κάθε νόμιμο μέσο, ενώπιον των εθνικών και υπερεθνικών δικαστηρίων και οργάνων. Δείτε την ανακοίνωση στο dsa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...