Καταργούνται τα παράβολα προαγωγής των δικηγόρων και οι εισφορές υπέρ Τ.Ν. από τη δικηγορική αμοιβή από 1.1.2017

Καταργούνται από 1-1-2017 οι εισφορές για την προαγωγή των δικηγόρων στο Εφετείο και στον Άρειο Πάγο, καθώς επίσης και οι εισφορές που καταβάλλονταν επί της δικηγορικής αμοιβής. Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. Φ.80000
/ οικ. 61327 / 1484/ 30-12-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας , οσον αφορά στις προβλεπόμενες από το άρθρο 10 του Ν.Δ. 4114/1960 ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ για το διορισμό τους σε έμμισθη υπηρεσία ή σε θέση άμισθου ασφαλισμένου ή για την προαγωγή δικηγόρου στο Εφετείο ή τον Άρειο Πάγο (παρ. 1 εδάφιο δ, ζ και θ αντίστοιχα), οι εν λόγω εισφορές καταργούνται από 1/1/2017 και την εισαγωγή του νέου τρόπου καθορισμού των ασφαλιστικών εισφορών των εν λόγω ασφαλισμένων βάσει των άρθρων 38 και 39 του ν.4387/2016. Αντίστοιχα καταργούνται από 1/1/2017 και οι ρυθμίσεις της παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 4114/1960, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν.1512/1985, που προβλέπουν την καταβολή εισφοράς επί της συνολικής αμοιβής του δικηγόρου. Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Έχουμε τόσους ΔΣ ανά την Ελλάδα και είναι άχρηστοι. Έχουμε και την Ολομέλεια που είναι και αυτή πανάχρηστη. Η εγκύκλιος είναι ενημερωτική περισσότερο καθώς για την κατάργηση του παραβόλου προαγωγής απλά παραπέμπει στο άρθρο του ασφαλιστικού που την προβλέπει(την κατάργηση). Γιατί κανένας από τους ΔΣ ή την Ολομέλεια δεν το είδε και να ενημερώσει και εμάς; Έτρεχα να πληρώσω την προαγωγή πριν τελειώσει ο χρόνος και χάσω την 5ετία. Και τώρα νιώθω μαλάκας. Δλδ αυτός που δεν είχε να πληρώσει έτσι κι αλλιώς θα γίνει τσάμπα παρ'Εφέταις στο νέο έτος. Και εγώ που σφίχτηκα για να τα μαζέψω -για διαφορά μερικών ημερών- τα χάνω. Αν είχα ενημερωθεί θα περίμενα να προαχθώ από το 2017. Αλλά όπως προείπα όλοι άχρηστοι και δεν κοιτάνε το συμφέρον των μελών τους.

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά