Κοινή ανακοίνωση των Δικαστικών Ενώσεων κατά του Αυτοδιοίκητου των Δικαστηρίων

Κοινή ανακοίνωση κατά των ρυθμίσεων για το αυτοδιοίκητο των Δικαστηρίων που εμπεριέχονται σε νομοσχέδιο εξέδωσαν οι δικαστικές ενώσεις. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Οι Δικαστικές  Ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων και Διοικητικών Δικαστών εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τις αιφνιδιαστικές ρυθμίσεις σχετικές με το αυτοδιοίκητο των Δικαστηρίων που  εμπεριέχονται στο νομοσχέδιο «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου της, κ.λ.π.», με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις αρχαιρεσίες για  την ανάδειξη των οργάνων διεύθυνσης των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση και διάλογος των δικαστικών λειτουργών που τους αφορούν με το αρμόδιο Υπουργείο. Αποσπασματικές ρυθμίσεις, όπως οι παραπάνω μεταξύ των οποίων και εκείνη που δίνει τη δυνατότητα επανεκλογής Προέδρων και μελών Διοίκησης των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών και μάλιστα 2 μήνες πριν από τις προβλεπόμενες αρχαιρεσίες, δεν εξυπηρετούν την συνολική αναδιαμόρφωση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, για την οποία με τις ίδιες πιο πάνω ρυθμίσεις συστήνεται σχετική νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Ζητούμε την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης και την συζήτηση όλων των συναφών θεμάτων αποκλειστικά στα πλαίσια της Επιτροπής που θα συγκροτηθεί για την αναθεώρηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών».

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr