Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης εγκλημάτων και παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο προβλέπει Σχέδιο Νόμου

Με διάταξη στο νομοσχέδιο «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης κλπ.» του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει κατατεθεί από τις 11/7/2016 στη Βουλή, προβλέπεται η παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης για τα πταίσματα και ορισμένα πλημμελήματα. Ειδικότερα στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι
«εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων που έχουν τελεσθεί μέχρι και την 31.03.2016: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη η χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές».
Επίσης στο άρθρο 9 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι ποινές διάρκειας μέχρι έξι μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις , οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραγράφονται και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δε θα τελέσει μέσα σε δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για την οποία θα καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι μηνών. Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις παραγραφής προβλέπονται εξαιρέσεις που αφορούν συγκεκριμένα εγκλήματα.
Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία ως τρόπος διαχείρισης του σχετικού αριθμού υποθέσεων που εισάγονται στα ποινικά ακροατήρια ενώ προβλέπεται ειδικά η διατήρηση των συναφών με τις πράξεις αυτές αστικών αξιώσεων και των διοικητικών κυρώσεων. (legalnews24.gr)

Σχόλια