Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Νομικής Θράκης

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ανακοινώνει την εισαγωγή φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας», ετήσιας διάρκειας, το οποίο απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής. Δείτε την Προκήρυξη εδώ.
Για το Π.Μ.Σ. «Διεθνης Εμπορικη Διαιτησια, Δικονομικο Διεθνες Δικαιο» δείτε την Προκήρυξη εδώ
Για το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Νομικής δείτε την Προκήρυξη εδώ
Για το Π.Μ.Σ. «Σπουδες Νοτιοανατολικης Ευρωπης» δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...