Το ελληνικό δικαστικό σύστημα το πιο αργό στην Ευρώπη. Πάνω από 4 χρόνια για την εκδίκαση μιας υπόθεσης σε α' βαθμό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Ελλάδα έχει το πιο αργό δικαστικό σύστημα στην Ευρώπη (για την εκδίκαση εμπορικών υποθέσεων α' βαθμού) και το τέταρτο πιο αργό στον κόσμο μετά τη Γουινέα-Μπισάου, το Σουρινάμ και το Αφγανιστάν. Εκτός από τον χρόνο που απαιτείται (1.580 ημέρες στην Ελλάδα), ο Δείκτης Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων λαμβάνει υπόψη άλλους δύο παράγοντες: το κόστος και την ποιότητα της δικαστικής διαδικασίας. Την καλύτερη απονομή δικαιοσύνης στον κόσμο έχει η Σιγκαπούρη και στην Ευρώπη το Λουξεμβούργο,
ενώ σε 189 χώρες η Ελλάδα είναι 132η και η Κύπρος 143η. Όπως αναφέρει το περιοδικό “Economist”, ένα μεγάλο πρόβλημα της νότιας Ευρώπης είναι και το πλήθος των δικηγόρων, που συνήθως είναι ανάλογο του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση μιας απόφασης. Στην Ελλάδα και την Ιταλία, αναφέρει ο «Economist», υπάρχουν 400 δικηγόροι ανά 10.000 κατοίκους (στη Γαλλία είναι μόλις 85), με αποτέλεσμα να αποτελούν ένα ισχυρό και οργανωμένο λόμπι που εμποδίζει κάθε μεταρρύθμιση. (ethnos.gr)

Σχόλια