Η απόφαση 1901/2014 του ΣτΕ που αναφέρεται στη χορήγηση τηλεοπτικών αδειών από το ΕΣΡ. Τί απαντάει η κυβέρνηση

Με αφορμή την διάταξη του πρόσφατου νόμου 4367/2016  για τις τηλεοπτικές άδειες ήρθε στο προσκήνιο η απόφαση 1901/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ολομέλεια) που αφορούσε την κατάργηση της ΕΡΤ. Όπως αναφέρεται επί λέξει στην απόφαση (σκέψη 16) «ειδικά ως προς τους ραδιοτηλεοπτικούς  σταθμούς, ο συνταγματικός νομοθέτης, έχοντας υπόψη τη μεγάλη εμβέλεια, την  χρονική αμεσότητα και την ιδιαίτερη δύναμη επιρροής που διαθέτουν, με τις  διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος όρισε ότι η
λειτουργία τους  υπάγεται στον άμεσο έλεγχο του κράτους. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει τόσο τη χορήγηση αδείας λειτουργίας, όσο και τη μέριμνα ώστε κατά τη λειτουργία τους  να εξυπηρετούνται συγκεκριμένοι σκοποί δημοσίου ενδιαφέροντος. Οι σκοποί  αυτοί είναι: η αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών,  ειδήσεων, προϊόντων λόγου και τέχνης, η ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων σε  αντιστοιχία με την κοινωνική αποστολή των εν λόγω μέσων και την πολιτιστική  ανάπτυξη της χώρας, ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου και η προστασία της  παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Η χορήγηση των αδειών, ο έλεγχος της  εξυπηρέτησης των ανωτέρω σκοπών δημοσίου συμφέροντος και η επιβολή κυρώσεων  ανατίθεται σε ανεξάρτητη αρχή, το «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης».
Απαντώντας στα παραπάνω η εφημερίδα Αυγή επικαλούμενη κύκλους της κυβέρνησης αναφέρει ότι «το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος κατοχυρώνει ένα «πυρήνα» αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ, στις οποίες όμως δεν περιλαμβάνεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων του κράτους για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς… Η απόφαση 1901/2014 του ΣτΕ σε τίποτα δεν αναιρεί την αναγκαιότητα ορισμού ενός κρατικού οργάνου που θα διεξαγάγει το διαγωνισμό για τις άδειες. Και, από το Σύνταγμα, μόνον η Βουλή μπορεί να ορίσει το όργανο αυτό».

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά