Πτυχία νομικής απο την Κύπρο: "Παγκόσμια πρωτοτυπία" τα χαρακτηρίζουν ακαδημαϊκοί. Τί αναφέρει σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Στο θέμα που έχει προκύψει με τα πτυχία νομικών σπουδών από ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου αναφέρεται εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας «το Βήμα». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μ.Παπαματθαίου, δεκάδες είναι οι Έλληνες φοιτητές σε ελληνικά πανεπιστήμια που από το 2010 και μετά εγκατέλειψαν στο μέσον τις σπουδές τους για να μεταβούν στην Κύπρο και να γραφτούν κατευθείαν στο τρίτο έτος της νομικής Σχολής ιδιωτικών πανεπιστημίων τα οποία επέτυχαν να δίνουν «πτυχία σε δύο χρόνια» προσφέροντας την επιστημονική κατεύθυνση του Ελληνικού Δικαίου. Ακαδημαϊκοί χαρακτηρίζουν
 «παγκόσμια πρωτοτυπία» τις σπουδές Δικαίου μιας χώρας σε άλλη. Και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, καθώς η χώρα ακολουθεί το βρετανικό Δίκαιο.
Για το θέμα έχει γνωμοδοτήσει ήδη από τον Απρίλιο του 2015 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Σύμφωνα με την υπ αρ.83/2015 Γνωμοδότηση «η αναφερόμενη στο Πρακτικό 153/05-09-2014 άποψη της Ολομελείας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ, ότι δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του προαναφερόμενου αλλοδαπού τίτλου ως ισοτίμου προς τα πτυχία Νομικής τα οποία απονέμουν τα ημεδαπά ΑΕΙ, η χορήγηση του οποίου, στις περιπτώσεις με αφορμή τις οποίες διατυπώθηκαν τα ερωτήματα έγινε με αναγνώριση πιστωτικών μονάδων σε φοιτητές μη Νομικών Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής, είναι ορθή, κατ’ αποτέλεσμα, υπό την διαλαμβανόμενη στη Γνωμοδότηση έννοια και αιτιολογία». Δείτε τη γνωμοδότηση εδώ. Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στο vima.gr. 

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά