Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Αθέτηση δήλωσης πρόσληψης σε θέση εργασίας (ΣτΠ)

Στον Συνήγορο του Πολίτη υποβλήθηκε αναφορά από υπήκοο Νιγηρίας, νόμιμο κάτοικο Ελλάδας, κάτοχο Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, η οποία αφορούσε αθέτηση δήλωσης πρόσληψής του σε θέση για την οποία επισήμως ενημερώθηκε ότι είχε γίνει δεκτός και είχε προσκληθεί να υπηρετήσει. Η Αρχή κρίνοντας ότι η διαμαρτυρία του αναφερόμενου ήταν βάσιμη, υπό το πρίσμα του νόμου 3304/2005 περί μη διάκρισης για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, διαβίβασε την αναφορά του στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), το οποίο είναι το
αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής στον ιδιωτικό τομέα. Μετά την εξέταση της υπόθεσης, το Σ.Ε.Π.Ε προχώρησε στην επιβολή προστίμου στην επιχείρηση για παράβαση των διατάξεων του Ν. 3304/2005, και γνωστοποίησε την απόφασή του αυτή στον Συνήγορο.  Δείτε τα σχετικά έγγραφα της υπόθεσης εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...