Πληρωμή δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων: Ανακοίνωση της Γεν.Γραμ.Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης ανακοινώνει ότι την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015, απέστειλε κατάσταση πληρωμής: · για 29.757 δικαιούχους της ειδικής αποζημίωσης των διοριζομένων εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κλπ., η οποία αφορά στη διενέργεια των Εθνικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015. Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015. · για 461 δικαιούχους της ειδικής αποζημίωσης των διοριζομένων εφόρων, αντιπροσώπων της
δικαστικής αρχής, γραμματέων κλπ., η οποία αφορά στη διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015. Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015.
Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι 4.229 δικαιούχοι των παραπάνω εκλογικών διαδικασιών δεν είχαν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση για συμπλήρωση τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) κατά την εκτέλεση της σχετικής ροής πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία της αίτησής σας, μέσω της σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/webtax/electionpay. Τέλος, υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα: · Για την πληρωμή είναι απαραίτητη η συμπλήρωση τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), μέσω της σχετικής εφαρμογής στην προαναφερόμενη διεύθυνση, από τον κάθε δικαιούχο (έφορο, δικαστικό αντιπρόσωπο, γραμματέα κλπ.). · Η πρόσβαση στο σύστημα για τη συμπλήρωση του τραπεζικού λογαριασμού είναι εφικτή μόνο με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του TaxisNet.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά