Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας μετά τον Ν 4335/2015

Η Νομική Βιβλιοθήκη διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα: Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας μετά τον Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87) την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, ώρα 16.30 - 20.30 στην Κεντρική Αίθουσα Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λαμίας, Oθωνoς 3, στη Λαμία. Oμιλητής: Κωνσταντίνος Κουτσουλέλος, Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα νέα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τα θέματα που ανακύπτουν σχετικά με την εφαρμογή τους. Eiσoδos ελεύθερη. Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Κατόπη, Τηλ.: 22310 27685, E-mail: dik_slam@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Έρχεται ο Κώδικας Παραβόλων και Δικαστικών Τελών για όλες τις διαδικασίες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε (υπ’αρ. 17977 απόφαση-ΦΕΚ Β 828/15-3-2017) τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτ...