Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

Τί προβλέπει το τρίτο μνημόνιο για τη δικαιοσύνη: Αλλαγές για συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές - Τροποποιήσεις στο Πτωχευτικό Δίκαιο

Kατατέθηκε στη Βουλή στις 12/8/2015 το σχέδιο νόμου με τίτλο «Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» γνωστό και ως τρίτο μνημόνιο. Σε ότι αφορά τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπεται: Α. Τροποποίηση του νόμου 2318/1995 και αφορά άρση γεωγραφικών περιορισμών και θέματα αμοιβής των δικαστικών επιμελητών. Β. Ρυθμίσεις θεμάτων συμβολαιογράφων όπου προβλέπεται μείωση του ποσοστού αμοιβής τους από 1% σε 0,80% για συμβόλαια αξίας από 0-120.000 ευρώ. Γ.Τροποποιήσεις νόμου 3588/2007 με αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα.  Δείτε την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου εδώ και τις διατάξεις του σχεδίου νόμου εδώ 
[legalnews24.gr]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...