Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Aναστολή πράξεων εκτέλεσης και καταβολής δικαστικών παραβόλων από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου

Mε νέα υπουργική απόφαση αρ. 57384/31-8-2015 (ΦΕΚ β' 1867) παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η ισχύς της υπ’ αριθμ. 49214/21.7.2015 υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525). Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1 Σεπτεμβρίου 2015. Κατόπιν αυτού δεν επιτρέπονται πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και δεν καταβάλλονται δικαστικά παράβολα κλπ. μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2015. Δείτε την απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...