Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το Τρίτο Μνημόνιο - Νόμος 4336/2015

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το νέο μνημόνιο - Νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14-08-2015) - Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. Στην Υποπαράγραφο Α.4 προβλέπονται οι Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010 (Νόμος Υπερχρεωμένων) και ειδικότερα στις σελίδες 935-943 του ΦΕΚ. Επίσης στην Παράγραφο Γ προβλέπονται Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα στις σελίδες 953-959 του ΦΕΚ όπου προβλέπονται αλλαγές στο καθεστώς των επαγγελμάτων του δικαστικού επιμελητή και του συμβολαιογράφου και εκτεταμένες τροποποιήσεις στον πτωχευτικό κώδικα. Δείτε ολόκληρο το Τρίτο Μνημόνιο (Νόμος 4336/2015) όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εδώ 

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά