Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το Τρίτο Μνημόνιο - Νόμος 4336/2015

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το νέο μνημόνιο - Νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14-08-2015) - Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. Στην Υποπαράγραφο Α.4 προβλέπονται οι Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010 (Νόμος Υπερχρεωμένων) και ειδικότερα στις σελίδες 935-943 του ΦΕΚ. Επίσης στην Παράγραφο Γ προβλέπονται Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα στις σελίδες 953-959 του ΦΕΚ όπου προβλέπονται αλλαγές στο καθεστώς των επαγγελμάτων του δικαστικού επιμελητή και του συμβολαιογράφου και εκτεταμένες τροποποιήσεις στον πτωχευτικό κώδικα. Δείτε ολόκληρο το Τρίτο Μνημόνιο (Νόμος 4336/2015) όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...