Εισφορά υπέρ του ΛΕΔΕ για τους δικηγόρους της επαρχίας από 1η Σεπτεμβρίου 2015

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ. 61247/2015 (ΦΕΚ Β’ 1811/21-08-2015) αποφασίστηκε η θέσπιση εισφοράς υπέρ του Λογαριασμού Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (ΛΕΔΕ). Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση: «Θεσπίζεται εισφορά υπέρ του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (ΛΕΔΕ)», την οποία θα προκαταβάλουν οι δικηγόροι − μέλη του που ανήκουν στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, πλην αυτών των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Σάμου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στον Κώδικα Δικηγόρων διαδικασία. Η εισφορά αυτή είναι πάγιο ποσό για κάθε διαδικαστική πράξη
ή παράσταση δικηγόρου, ισόποσο με το προβλεπόμενο για το Ταμείο Προνοίας – Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. ή Ταμείο Αλληλοβοήθειας ή Λογαριασμούς Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (Λ.Ε.Α.Δ.), όπως καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Δικηγόρων. Έναρξη ισχύος της απόφασης ορίζεται η 1−9−2015». Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ 

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά